Не спираме да изследваме и да търсим нови възможности. Усъвършенстваме се и постоянно предизвикваме себе си. Предаваме наученото от нас и използваме силата на изкуството да отключва личния потенциал. Провеждаме обучения, резиденции, лаборатории , творчески процеси и дискусии.

⸺ Обучения и дискусии

Осезаеми творчески пътеки

※ Уъркшоп за имерсивни и сетивни театрални подходи.

Симбиози – театър в дигитална и физическа среда

※ Международна онлайн дискусия.

Театър за дигитална среда

※ Международна онлайн дискусия.

Театър по време на пандемия

※ Международна онлайн дискусия.

Боеришки лабиринт

※ Уъркшоп по сетивен лабиринт-театър.

Театър на сетивата – Лабиринт

※ Ателие по сетивен лабиринт театър за професионални артисти и любители.

Отвъд четвъртата стена

※ Обучение по сетивен и интерактивен театър от ученици за ученици.

Сетивни метаморфози

※ Ателие за сетивен театър.

⸺ Творчески процеси

Картография на свободата – Бургас, 2023

※ Ателие за интерактивен сайт-спесифик театър.

Картография на свободата – София, 2022

※ Ателие за интерактивен сайт-спесифик театър.

Пресечни точки

※ Ателие за сетивен театър.

⸺ Резиденции и лаборатории

Лабиринти на съзнанието

※ Творческа резиденция.

Скулптуриране на невидимото

※ Mеждународнa онлайн лаборатория за имерсивен и сетивен театър в дигитална среда.