Тримесечно обучение в рамките на което ученици от гр. Костинброд създадоха сетивно- интерактивното представление “Невидимото училище на мечтите”.

Април 2017 г.,
гр. Костинброд.

Водещи / Ана Вълчева, Габриела Петрова, Елиян Аройо и Невена Денчева.

Проектът е организиран от AKMБ / Асоциация на Културните Мениджъри в България и е осъществен в партньорство с Народно читалище „Иван Вазов“, гр. Костинброд, и СОУ „Доктор Петър Берон“ , гр. Костинброд с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма “Публики”.

Тримесечно обучение в рамките на което ученици от гр. Костинброд създадоха сетивно- интерактивното представление “Невидимото училище на мечтите”.

Април 2017 г.,
гр. Костинброд.

Водещи / Ана Вълчева, Габриела Петрова, Елиян Аройо и Невена Денчева.

Проектът е организиран от AKMБ / Асоциация на Културните Мениджъри в България и е осъществен в партньорство с Народно читалище „Иван Вазов“, гр. Костинброд, и СОУ „Доктор Петър Берон“ , гр. Костинброд с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма “Публики”.