В рамките на ателието участниците бяха въведени в методологията на сетивния театър и се запознаха различни подходи за създаване на интерактивен пърформанс, основаващ се на връзката с пространството. Темата, водеща творческия процес бе полемизиране на идеята за свободата и възможните/ невъзможни пространства на свобода – вътрешни и външни, интимни и публични. По време на ателието бе обърнато специално внимание на методологията на сетивния театър, техники от интерактивните сценични практики и на разнообразието от подходи за създаване на интерактивен пърформанс, основаващ се на връзката с пространството. Творческият процес завърши със създаването на интерактивния сайт- спесифик пърформанс “Картография на свободата”, който бе представено в “Ателие Пластелин” на “Джобен фестивал”- пролет 2022.

април – май 2022 г.
“Ателие Пластелин”, гр. София

Водещи / Габриела Петрова
Асистент / Ана Вълчева
Участници /// Александър Георгиев, Ана Вълчева, Биляна Георгиева, Габриела Петрова, Дамяна Велкова, Иван Тарасов, Катерина Дукова, Радосвета Александрова, Саша Хаджиева, Силвия Борисова, Станислав Пеев.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“ 21 в партньорство с “Ателие Пластелин“.

В рамките на ателието участниците бяха въведени в методологията на сетивния театър и се запознаха различни подходи за създаване на интерактивен пърформанс, основаващ се на връзката с пространството. Темата, водеща творческия процес бе полемизиране на идеята за свободата и възможните/ невъзможни пространства на свобода – вътрешни и външни, интимни и публични. По време на ателието бе обърнато специално внимание на методологията на сетивния театър, техники от интерактивните сценични практики и на разнообразието от подходи за създаване на интерактивен пърформанс, основаващ се на връзката с пространството. Творческият процес завърши със създаването на интерактивния сайт- спесифик пърформанс “Картография на свободата”, който бе представено в “Ателие Пластелин” на “Джобен фестивал”- пролет 2022.

април – май 2022 г.
“Ателие Пластелин”, гр. София

Водещи / Габриела Петрова
Асистент / Ана Вълчева
Участници /// Александър Георгиев, Ана Вълчева, Биляна Георгиева, Габриела Петрова, Дамяна Велкова, Иван Тарасов, Катерина Дукова, Радосвета Александрова, Саша Хаджиева, Силвия Борисова, Станислав Пеев.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“ 21 в партньорство с “Ателие Пластелин“.