По време на ателието участниците бяха въведени в методологията на сетивния театър и техники от интерактивните сценични практики. Основен фокус бе развитието на умения и разбиране за различните подходи към създаването на интерактивно представление, основаващо се на отношенията с пространството – site- based performance. В резултат на едноседмичния творчески процес бе създадено представлението “Карти на свободата”.

юни 2023 г.
Културен център “Морско казино”, гр. Бургас.

Водещи / Габриела Петрова
Асистент / Ана Вълчева
Сценограф и костюмограф / Величка Джамбазова
Участници /// Биляна Георгиева, Божана Славкова, Евелина Кокоранова, Елена Санина, Елица Павлова, Оксана Глазунова, Румен Павлов, Симона Славкова, Соня Митова.

По време на ателието участниците бяха въведени в методологията на сетивния театър и техники от интерактивните сценични практики. Основен фокус бе развитието на умения и разбиране за различните подходи към създаването на интерактивно представление, основаващо се на отношенията с пространството – site- based performance. В резултат на едноседмичния творчески процес бе създадено представлението “Карти на свободата”.

юни 2023 г.
Културен център “Морско казино”, гр. Бургас.

Водещи / Габриела Петрова
Асистент / Ана Вълчева
Сценограф и костюмограф / Величка Джамбазова
Участници /// Биляна Георгиева, Божана Славкова, Евелина Кокоранова, Елена Санина, Елица Павлова, Оксана Глазунова, Румен Павлов, Симона Славкова, Соня Митова.