Уъркшоп по сетивен лабиринт-театър, проведен на хижа Боерица в рамките на проекта INCM Витоша 2018, организатор: EASA (European Architecture Students Assembly). Фокусиран върху потенциала на сградата и местността, уъркшопът завърши със споделяне на сетивни преживявания с гости на фестивала.

Хижа Боерица, 2018 г.

Водещи / Габриела Петрова, Десислава Петкова.

Уъркшоп по сетивен лабиринт-театър, проведен на хижа Боерица в рамките на проекта INCM Витоша 2018, организатор: EASA (European Architecture Students Assembly). Фокусиран върху потенциала на сградата и местността, уъркшопът завърши със споделяне на сетивни преживявания с гости на фестивала.

Хижа Боерица, 2018 г.

Водещи / Габриела Петрова, Десислава Петкова.