В рамките на резиденцията в продължение на десет дни интердисциплинарен екип от артисти изследва темата за лудостта в изкуството и търси възможностите за съчетаване на различни имерсивни и интерактивни театрални форми.

с. Дъбравата, април 2023 г.

Резиденцията бе проведена с финансовата подкрепа на Национален фонд „Kултура“ по проект „Утвърждаване и разрастване“, „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ 2022.

В рамките на резиденцията в продължение на десет дни интердисциплинарен екип от артисти изследва темата за лудостта в изкуството и търси възможностите за съчетаване на различни имерсивни и интерактивни театрални форми.

с. Дъбравата, април 2023 г.

Резиденцията бе проведена с финансовата подкрепа на Национален фонд „Kултура“ по проект „Утвърждаване и разрастване“, „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ 2022.