март 2023 г.

По време на лабораторията професионални артисти от България, Сърбия и Румъния изследваха възможностите за развитие на имерсивния, сетивния и сайт- спесифик театър в дигитална среда.

Водещи / Габриела Петрова и Милена Станойевич.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Kултура“ по проект „Утвърждаване и разрастване“, „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ 2022.

март 2023 г.

По време на лабораторията професионални артисти от България, Сърбия и Румъния изследваха възможностите за развитие на имерсивния, сетивния и сайт- спесифик театър в дигитална среда.

Водещи / Габриела Петрова и Милена Станойевич.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Kултура“ по проект „Утвърждаване и разрастване“, „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ 2022.