Inner Theater е вътрешният театър, сцената зад очите, сцената на съзнанието ни. Театър, видим чрез сърцето и създаден от него. Inner Theater е точката на трансформация. Пространство, от което творим и се срещаме с другия. Inner Theater е и това, което понякога крием дори от самите себе си. Там в най-дълбокото и най-истинското. Мястото на табута, страх, интензивни емоции, сенки, но и мястото на чиста радост и любов.

Методология

Методологията ни съчетава сетивен, имерсивен и интерактивен театър с елементи от физически и движенчески театър, музикални и визуални взаимодействия, танц, изобразителни изкуства и други специфични методи и художествени форми.

Като включваме и похвати от сферата на хуманитарните и социалните науки.

Театър на сетивата - Лабиринт

⸻ Театърът на сетивата – Лабиринт е интерактивна театрална форма, чрез която се създава представление в алтернативно за традиционния тип театър пространство (стари сгради, фабрики, бизнес сгради, природна и градска среда).

Той непосредствено включва публиката в изпълнението, залагайки на разбирането, че личното пътуване за всеки зрител води до най-дълбокото и трайно съпреживяване на артистичното послание. По същество Лабиринтът може да приеме и да включи в себе си всички възможни творчески форми, музика, танц, изобразително изкуство…

В сетивния театър често зрението е ограничено и открито се отдава предимство на четирите останали сетива – обоняние, вкус, слух, допир – пред визуалното. Характерно за сетивния лабиринт театър е, че посетителите не са пасивни наблюдатели на това, което актьорите са подготвили като представление, а са активно съ-участващи. Те преминават през специално подготвена пространствено-театрална инсталация един по един (понякога и на малки групи).

Имерсивен театър

⸻ Имерсивният театър представлява иновативна театрална форма, която се отличава от традиционните сценични практики с това, че директно въвлича зрителя в театралното действие. Този ефект се постига чрез използването на специално подбрано пространство, което позволява свободното придвижване на публиката по време на представлението и взаимодействието ѝ с околната среда, като тoва дава възможност да се разруши фиктивната „четвърта стена“.

Един от основните инструменти на имерсивния театър е полихронно повествование. Различни сцени от пиесата се играят паралелно, а зрителят има свободата да избира последователността в която ги гледа, като по този начин сам влияе на драматургията и създава свое собственото уникално преживяване.

Site-specific theater

⸻ Сайт-спесифик театърът е театрална форма, при която акцентът се поставя върху взаимодействието между артиста и заобикалящата го среда. Изборът на локацията е от съществено значение за изпълнението и става неразделна част от цялостното произведение.

Основна характеристика на този вид театър е превръщането на мястото на действие в част от наратива: Избраното пространство се третира като активен участник в изпълнението, то оказва влияние върху сюжета, темите и цялостното изживяване. Сайт-специфичният театър цели да потопи зрителите в преживяването, като смесва границите между изпълнението и реалния свят.

Представленията се изграждат въз основа на конкретните специфики на избраното пространство, като това може да включва използването на архитектурата, историята или контекста му.

Devised Theater

⸻ Dеvised Theater е театрална форма, при която структурата и драматургията на представлението се създават съвместно от изпълнителите, без да се базират на предварително съществуващ текст. При този вид театър са размити традиционните граници между драматург, режисьор и актьор, тъй като всички участници са активно ангажирани в творческа колаборация, от която се раждат различните елементи на спектакъла.

Представленията създадени по метода на devised theater често се характеризират с нелинеен разказ. Вместо класическата хронологична последователност се използва фрагментираност на действето или се изграждат абстрактни тематични връзки.

⸻    Ig.    Fb.    Yt.