Inner Theater е вътрешният театър, сцената зад очите, сцената на съзнанието ни. Театър, видим чрез сърцето и създаден от него. Inner Theater е точката на трансформация. Пространство, от което творим и се срещаме с другия. Inner Theater е и това, което понякога крием дори от самите себе си. Там в най-дълбокото и най-истинското. Мястото на табута, страх, интензивни емоции, сенки, но и мястото на чиста радост и любов.

Методология

Методологията ни съчетава сетивен, имерсивен и интерактивен театър с елементи от физически и движенчески театър, музикални и визуални взаимодействия, танц, изобразителни изкуства и други специфични методи и художествени форми.

Като включваме и похвати от сферата на хуманитарните и социалните науки.

Театър на сетивата - Лабиринт

⸻ Театърът на сетивата – Лабиринт е интерактивна театрална форма, чрез която се създава представление в алтернативно за традиционния тип театър пространство (стари сгради, фабрики, бизнес сгради, природна и градска среда).

Той непосредствено включва публиката в изпълнението, залагайки на разбирането, че личното пътуване за всеки зрител води до най-дълбокото и трайно съпреживяване на артистичното послание. По същество Лабиринтът може да приеме и да включи в себе си всички възможни творчески форми, музика, танц, изобразително изкуство…

В сетивния театър често зрението е ограничено и открито се отдава предимство на четирите останали сетива – обоняние, вкус, слух, допир – пред визуалното. Характерно за сетивния лабиринт театър е, че посетителите не са пасивни наблюдатели на това, което актьорите са подготвили като представление, а са активно съ-участващи. Те преминават през специално подготвена пространствено-театрална инсталация един по един (понякога и на малки групи).

Имерсивен театър

⸻ Имерсивният театър представлява иновативна театрална форма, която се отличава от традиционните сценични практики с това, че директно въвлича зрителя в театралното действие. Този ефект се постига чрез използването на специално подбрано пространство, което позволява свободното придвижване на публиката по време на представлението и взаимодействието ѝ с околната среда, като тoва дава възможност да се разруши фиктивната „четвърта стена“.

Един от основните инструменти на имерсивния театър е полихронно повествование. Различни сцени от пиесата се играят паралелно, а зрителят има свободата да избира последователността в която ги гледа, като по този начин сам влияе на драматургията и създава свое собственото уникално преживяване.

Site-specific theater

⸻ Сайт-спесифик театърът е театрална форма, при която акцентът се поставя върху взаимодействието между артиста и заобикалящата го среда. Изборът на локацията е от съществено значение за изпълнението и става неразделна част от цялостното произведение.

Основна характеристика на този вид театър е превръщането на мястото на действие в част от наратива: Избраното пространство се третира като активен участник в изпълнението, то оказва влияние върху сюжета, темите и цялостното изживяване. Сайт-специфичният театър цели да потопи зрителите в преживяването, като смесва границите между изпълнението и реалния свят.

Представленията се изграждат въз основа на конкретните специфики на избраното пространство, като това може да включва използването на архитектурата, историята или контекста му.Различни сцени от пиесата се играят паралелно, а зрителят има свободата да избира последователността в която ги гледа, като по този начин сам влияе на драматургията и създава свое собственото уникално преживяване.

Devised Theater

⸻ Dеvised Theater е театрална форма, при която структурата и драматургията на представлението се създават съвместно от изпълнителите, без да се базират на предварително съществуващ текст. При този вид театър са размити традиционните граници между драматург, режисьор и актьор, тъй като всички участници са активно ангажирани в творческа колаборация, от която се раждат различните елементи на спектакъла.

Представленията създадени по метода на devised theater често се характеризират с нелинеен разказ. Вместо класическата хронологична последователност се използва фрагментираност на действето или се изграждат абстрактни тематични връзки.

⸻    Ig.    Fb.    Yt.