май 2021 г.

„Ароматосфера“ е сетивен онлайн пърформанс, посветен на способността ни да се свързваме с обонянието си като изграждаме емоционални мостове през времето.

Пърформасът е част от поредицата онлайн сетивни пърформанси посветени на петте сетива. Създаден е в рамките на проекта  „Сетивни и имерсивни театрални практики в дигитален контекст“.

Автор / Ана Вълчева
Музика / Елиян Аройо
Графичен дизайн / Саша Хаджиева
Създаден в сътрудничество с /// Милена Станойевич, Габриела Петрова и артистичния екип на Inner Theater Company.

Проектът е финансиран от Национален фонд “Култура”, Програма “Публики”, 2020 г.