Сетивен лабиринт, въвличащ зрителя в изгубен приказен свят изпълнен с приключения и предизвикателства. Свят населен с различни магични създания обитатели и владетели на “Горната” и “Долната” земя.

Създаден юли 2017 г. в рамките на фестивал “Събуди се”, гр. Куклен
Проект на Театър на сетивния лабиринт „Перископ“ в партньорство с Inner Theater Company.

Водещи на творчески процес / Габриела Петрова, Петър Петров