Обучение на незрящи артисти
Концепция и създаване на сетивно въвеждане в рамките на проекта на “Unseen Scene” на “Koncerti.bg”
април – юли 2022 г., гр. София.

По покана на “Koncerti.bg” бе проведено обучение по сетивен театър за незрящи и екипът ни участва в разработката на концепцията и изпълнението на въвличащ сетивен пърформанс за концерти на тъмно юли, октомври 2022 г.

Водещи на обучението / Ана Вълчева и Габриела Петрова
Концепция и реализация сетивно въвеждане /// Ана Вълчева, Габриела Петрова, Калина Павлова и Кристина Тодорова.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ в партньорство с Съюз на слепите, РЦСИ “Топлоцентрала”, FUNKT Studio, Tenebris, ВИЖ!, Програмата, БНР и БНТ.