„На гости на Аза“ е първата глава на един своеобразен сетивен роман. Всяка отделна глава от историята се случва на различно място и по различно време, но всички те са родени от историите на града и Аза – изследвани и преживени, дочути от улицата и витаещи из градските пространства. Зрителите са поканени на необичайно гости, където в поредица от индивидуални интеракции сами създават своята история.

Премиера март 2016 г., гр. София.
Проект на “Паноптикум” в колаборация с екипа на “Инър Тиътър Компани”.

Водещи на творческия процес / Габриела Петрова и екипа на представлението
Фотограф / Михаела Аройо
Участват /// Ана Вълчева, Виктор Антонов, Габриела Петрова, Драгомир Падешки, Елиян Аройо, Йоан Ценков, Илия Дамянов, Кристина Денкова, Невена Денчева и Саша Хаджиева.

С подкрепата на

  • Борис 96
  • Време&Вино / Time&Wine
  • Център за цялостна трансформация Мандала - yogamandala
  • Слънце Луна - Sun & Moon / www.sunmoon.bg
  • СТОА - www.stoa.net
  • AKMБ / Асоциация на Културните Мениджъри в България
  • Натурални сапуни / Freen www.freen.bg