Възможно ли е свободата да бъде картографирана?

„Картография на свободата“ е проект, който стартира по идея на Габриела Петрова през 2022г. и продължава да се развива във времето.

Дългосрочната му цел е да „очертае“ своеобразна карта на пространствата на свобода, вътрешни и външни, интимни и публични в различни градове на България.

Пътуваме, изследваме, откриваме местата които ни инспирират и…

Провеждаме интензивен творчески процес с местни творци по време на който разглеждаме и обживяваме ключови градски локации през призмата на възможната/невъзможна свобода. Вдъхновява ни концепцията, заложена в книгата на Ерих Фром „Бягство от свободата“, за съществуването на два вида свобода: „свободата от“ и „свободата да“. Не сервираме готови отговори, а поставяме въпроси и се стремим да отваряме пространство за полемика и дискусии с артисти и публика.

Нов град, нов екип, нови въпроси, нови гледни точки...

Всяко издание въвежда участниците в специфични аспекти от методологията на сетивния, имерсивния и сайт – спесифик театър и е различно спрямо контекста на мястото където се провежда.

По време на процеса създаваме пърформанс- инсталации, въвличащи публиката посредством преживяване в темата, която е едновременно непреходна и болезнено актуална.

До този момент „Картография на свободата“ е реализирана в София, и Бургас. Повече подробности за всяко от събитията може да откриете в секция „Обучение и развитие“.