Картография на свободата - Бургас, 2023

⸺ Картография на свободата 2023

※ Ателие за интерактивен сайт-спесифик театър.

По време на ателието участниците бяха въведени в методологията на сетивния театър и техники от интерактивните сценични практики. Основен фокус бе развитието на умения и разбиране за различните подходи към създаването на интерактивно представление, основаващо се на отношенията с пространството – site- based performance. В резултат на едноседмичния творчески процес бе създадено представлението “Карти на свободата”.

юни 2023 г.
Културен център “Морско казино”, гр. Бургас.

Водещи / Габриела Петрова
Асистент / Ана Вълчева
Сценограф и костюмограф / Величка Джамбазова
Участници /// Биляна Георгиева, Божана Славкова, Евелина Кокоранова, Елена Санина, Елица Павлова, Оксана Глазунова, Румен Павлов, Симона Славкова, Соня Митова.


Картография на свободата - София, 2022

⸺ Картография на свободата 2022

※ Ателие за интерактивен сайт-спесифик театър.

В рамките на ателието участниците бяха въведени в методологията на сетивния театър и се запознаха различни подходи за създаване на интерактивен пърформанс, основаващ се на връзката с пространството. Темата, водеща творческия процес бе полемизиране на идеята за свободата и възможните/ невъзможни пространства на свобода – вътрешни и външни, интимни и публични. По време на ателието бе обърнато специално внимание на методологията на сетивния театър, техники от интерактивните сценични практики и на разнообразието от подходи за създаване на интерактивен пърформанс, основаващ се на връзката с пространството. Творческият процес завърши със създаването на интерактивния сайт- спесифик пърформанс “Картография на свободата”, който бе представено в “Ателие Пластелин” на “Джобен фестивал”- пролет 2022.

април – май 2022 г.
“Ателие Пластелин”, гр. София

Водещи / Габриела Петрова
Асистент / Ана Вълчева
Участници /// Александър Георгиев, Ана Вълчева, Биляна Георгиева, Габриела Петрова, Дамяна Велкова, Иван Тарасов, Катерина Дукова, Радосвета Александрова, Саша Хаджиева, Силвия Борисова, Станислав Пеев.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“ 21 в партньорство с “Ателие Пластелин“.


Пресечни точки

⸺ Пресечни
точки

※ Ателие за сетивен театър.

Ателие, за професионални артисти от сферата на изпълнителските изкуства фокусирано върху надграждането на умения за интеракция с публиката, работа с даденостите, предизвикателствата и вдъхновенията на конкретна среда и контекст.

Ателието завърши със създаването на контекстуално ориентиран сайт-спесифик пърформанс-акция в стария софийски квартал, представен в рамките на “Джобен фестивал” – пролет 2021 г.

2021 г., “Ателие Пластелин”, гр. София.

Водещи / Габриела Петрова и Милена Станойевич
Участващи артисти /// Александра Радева, Габриела Костова, Евелина Кокоранова, Иван Ценов, Михаела Стойкова, Нели Димитрова, Никол Василева, Олга Павлова, Теди Русева.

Уъркшопът е реализиран по покана на “Ателие пластелин” и е финансиран от Национален фонд „Култура“по „Едногодишна програма за подкрепа на частни и професионални организации в областта на изкуствата“ като част от проект “Трансвреме” – 13 години “Ателие Пластелин” и 9 години” Джобен фестивал” финансиран.