Ако искате да зададете въпрос, да направите запитване за сътрудничество или да ни поздравите, можете да се свържете с нас чрез Email, по телефона или като използвате формата за контакт по-надолу.

Inner Theater Company

— Tel +359 98 883 3214
— Email info@innertheatercompany.com

⸺ Изпратете съобщение