Трите уъркшопа са проведени в рамките на фестивалите Transfiguration festival, Artmospheric festival и Wake up с фокус върху методологията на сетивния-лабиринт театър и основни за него похвати. Включват теоретична и най-вече практическа част.

1, 2, 3 юни – август 2015 г.

Водещ / Саша Хаджиева
Ко-водещ / Петър Петров – за Wake up фестивално издание –

Трите уъркшопа са проведени в рамките на фестивалите Transfiguration festival, Artmospheric festival и Wake up с фокус върху методологията на сетивния-лабиринт театър и основни за него похвати. Включват теоретична и най-вече практическа част.

1, 2, 3 юни – август 2015 г.

Водещ / Саша Хаджиева
Ко-водещ / Петър Петров – за Wake up фестивално издание –