април 2021 г.

Пърформансът изследва естеството и потенциала на звука, като същевременно изправя зрителя пред въпросите “Какво означава да чуваш?”, “ Да слушаш?”, “ Да възприемаш?”.

Пърформансът е част от поредицата онлайн сетивни пърформанси посветени на петте сетива. Създаден е в рамките на проекта „Сетивни и имерсивни театрални практики в дигитален контекст“.

Автор / Саша Хаджиева
Графичен дизайн / Саша Хаджиева
Създаден в сътрудничество с /// Милена Станойевич, Габриела Петрова и артистичния екип на Inner Theater Company.

Проектът е финансиран от Национален фонд “Култура”, Програма “Публики”, 2020 г.