Сетивно интерактивният пърформанс “Клетки”- разглежда темата за изолацията и по-конкретно за вътрешните процеси, които се активират, когато човек остане сам, извън коректива на общността и се изправи пред неизбежността на срещата със себе си. Моментът в който се изправя пред въпроса “В клетка ли съм или клетката е вътре в мен?”

Премиера през май 2022 г. в “Ателие Пластелин”, гр София.

Концепция и режисура / Ана Вълчева
Асистент / Габриела Петрова
Участват / Ана Вълчева и Габриела Петрова
Дизайн на корица / Саша Хаджиева (D-ZEN STUDIO)

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“ 21 в партньорство с “Ателие Пластелин“.