Сетивно – медитативно пътешествие, което борави с взаимодействието и връзката в двойката, спрямо чувствителността към момента и своеобразния танц между нуждата от близост и необходимостта от дистанция. Провежда се на български и на английски език.

март 2021 г.

Концепция / Габриела Петрова и Величка Джамбазова
Режисьор и артист / Габриела Петрова
Художник / Величка Джамбазова
Фотограф / Филип Михайлов