Създаден юни 2021 г. в рамките на фестивал “Събуди се”, гр. Куклен
Проект на Театър на сетивния лабиринт „Перископ“ в партньорство с Inner Theater Company.

Представлението изследва хаоса като първичното празно пространство, което постепенно се изпълва с материя и непрестанното движение от хаос към ред и от ред към хаос. Задава въпросите: Съществува ли геометрия на хаоса? И не е ли точно хаосът нужната ни сянка, в която да се огледаме и да видим вътрешната ни геометрия?

Водещи на творчески процес / Габриела Петрова, Петър Петров