Представление което ни обръща навътре и ни изправя пред въпроса дали хванати в капана на ежедневието, задълженията и времето не забравяме „КОИ” всъщност сме. Дали не пропускаме да оценим важните неща в живота, да се огледаме, да благодарим, да живеем и да бъдем щастливи.

Декември 2017 г., гр. Пловдив
Проект на Театър на сетивния лабиринт „Перископ“ в партньорство с Inner Theater Company.

Водещи на творчески процес / Габриела Петрова, Петър Петров