декември 2021 г., гр. Пловдив
Kопродукция с Театър на сетивния лабиринт „Перископ“.

Представлението е резултат от едноседмично ателие за сетивен и интерактивен театър.

Представлението изследва понятието “коан”, идващо от дзен будизма. Коанът е обикновено въпрос, умствена загадка без отговор / например: „Кой съм аз?“/, който се повтаря многократно от човека, за да може ума му да се загуби в търсенето на отговори. Той му показва, че умствената дейност е неспособна да му предостави напълно задоволителен отговор. Целта на коана е да изтощи аналитичния и егоистичен ум, за да се разкрие по-интуитивния не-ум.

Водещи на творчески процес / Габриела Петрова, Петър Петров и Ана Вълчева
Художник, сценограф и костюмограф / Величка Джамбазова
Сценограф / Величка Джамбазова
Артисти /// Ана Вълчева, Габриела Петрова, Мартина Велева, Маргарита Пиргова, Петър Петров и артисти от Пловдив, участници в ателието.

Партньори

  • Metanoia
  • „Събуди се!“ Open Air Festival
  • МСМРБ

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“ 21.