“Необикновено по-близо” – интерактивен пърформанс, въвличащ публиката като активен участник. Пърформансът фокусира върху нещата, които ни свързват отвъд предразсъдъците ни, представите ни един за друг и определенията ни. Насочен е към различни аудитории и общности, поставяйки ги в ситуация на съ-творци на възможна, необикновена поетика на близостта.

Премиера през 2020 г. на Сцена “Дерида”, гр. София.

Автор и пърформър / Милена Станойевич
Фотографи / Иван Дончев, Филип Михайлов, Мария Байчевa.

Пърформансът е представен премиерно и неколкократно в Сцена “Дерида”, гр. София, 2020/ 2021 г., в парк “Заимов”, гр. София, 2021г., в село Добралък, община Куклен 2022 г. в рамките на проект “Изкуство на открито”, по покана на сдружение “Открити пространства” и в Център за съвременно изкуство и библиотека Бургас, гр. Бургас, май 2023 г. по проект на Компанията.

Трейлър

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.